Main site -> Konstslingans Kulturkalender -> Göteborgs konstmuseum

Konstslingans Kulturkalender

Göteborgs konstmuseum

Julia Peirone - Girls, Girls, Girls  4/11-18/3
Julia Peirone är en av de mest intressanta konstnärerna i Norden idag. Sedan debuten kring millennieskiftet har Peirone utforskat identitet och
fotografisk bild, ofta med fokus på unga kvinnor i serier som speglar barndomens och vuxenblivandets sidor kring sårbarhet, skam och sexualitet.

Framför allt intresserar sig Peirone för hur verkligheten existerar genom bilden och hur vi i denna bildmässiga aspekt
möter oss själva. Hon ställer frågor kring vad en fotografisk bild kan vara och vad den kan göra, vad som
utgör dess krafter och gränser. I en tid som präglas av sociala medier och en bildkultur som blir alltmer
självcentrerad är ett viktigt tema det okontrollerbara, mellanrummet mellan världen och våra tankar om den.

Med ett hundratal verk, såväl nyproducerade som inlånade från privata samlingar, är det en stor
glädje för Göteborgs konstmuseum att presentera Julia Peirones första stora museiutställning
med bland annat fotografi, video och skulptur.


Besök hemsida: goteborgskonstmuseum.se

Julia Peirone - Girls, Girls, Girls  4/11-18/3
Julia Peirone är en av de mest intressanta konstnärerna i Norden idag. Sedan debuten kring millennieskiftet har Peirone utforskat identitet och
fotografisk bild, ofta med fokus på unga kvinnor i serier som speglar barndomens och vuxenblivandets sidor kring sårbarhet, skam och sexualitet.

Framför allt intresserar sig Peirone för hur verkligheten existerar genom bilden och hur vi i denna bildmässiga aspekt
möter oss själva. Hon ställer frågor kring vad en fotografisk bild kan vara och vad den kan göra, vad som
utgör dess krafter och gränser. I en tid som präglas av sociala medier och en bildkultur som blir alltmer
självcentrerad är ett viktigt tema det okontrollerbara, mellanrummet mellan världen och våra tankar om den.

Med ett hundratal verk, såväl nyproducerade som inlånade från privata samlingar, är det en stor
glädje för Göteborgs konstmuseum att presentera Julia Peirones första stora museiutställning
med bland annat fotografi, video och skulptur.


Besök hemsida: goteborgskonstmuseum.se

04-11-2017 00:00 - 18-03-2018 00:00

04-04-2012 19:16

printer icon Print version

Add comment Show comments

I SAMARBETE MED:

Region Örebro län

Kumla Kommun

Hallsbergs Kommun

Kumla Bostäder

Teijlers Glas AB

Linderoths Tryckeri AB