Main site -> Konstslingans Kulturkalender -> Norrköpings konstmuseum

Konstslingans Kulturkalender

Norrköpings konstmuseum

Greta Knutsson 23/3-1/9

Som tecknare, målare och skulptör var Knutson mångsidig och utvecklades ständigt. Hon knyter an till modernistiska tendenser, som postkubism, abstraktion och surrealism men väljer en egen väg.
Detta återspeglar sig även i hennes författarskap.
Under ett flertal år har Norrköpings Konstmuseum lyft fram kvinnliga konstnärer som av olika skäl inte
ingår i konsthistorisk kanon.
Nu har turen kommit till Greta Knutson. I utställningen presenteras ett stort urval av måleri och teckning samt skulpturer som tillsammans ger en helhetsbild av hennes skapande. Verken är producerade under sex decennier
och vittnar om ett dynamiskt och mångsidigt konstnärskap. Utställning och bok presenterar Knutsons
produktion i stort format med mer än 200 verk.

Besök hemsida: www.norrkopingskonstmuseum.se

Greta Knutsson 23/3-1/9

Som tecknare, målare och skulptör var Knutson mångsidig och utvecklades ständigt. Hon knyter an till modernistiska tendenser, som postkubism, abstraktion och surrealism men väljer en egen väg.
Detta återspeglar sig även i hennes författarskap.
Under ett flertal år har Norrköpings Konstmuseum lyft fram kvinnliga konstnärer som av olika skäl inte
ingår i konsthistorisk kanon.
Nu har turen kommit till Greta Knutson. I utställningen presenteras ett stort urval av måleri och teckning samt skulpturer som tillsammans ger en helhetsbild av hennes skapande. Verken är producerade under sex decennier
och vittnar om ett dynamiskt och mångsidigt konstnärskap. Utställning och bok presenterar Knutsons
produktion i stort format med mer än 200 verk.

Besök hemsida: www.norrkopingskonstmuseum.se

23-03-2019 00:00 - 01-09-2019 00:00

16-02-2015 12:31

printer icon Print version

Add comment Show comments

I SAMARBETE MED:

Region Örebro län

Kumla Kommun

Hallsbergs Kommun

Kumla Bostäder

Teijlers Glas AB

Linderoths Tryckeri AB